Boom Cymru

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru’s divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver children’s, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

Newyddion / News

Twitter

  • Amser i gwrdd â salon newydd.. Rhowch groeso i Nadeen Butler o Lanelli!|Time to meet a new salon.. Say hello to Nad…
  • Dyma sut mae Magic Clippers yn codi arian🤘👨‍🎤 | Here's how Magic Clippers are raising money🤘👨‍🎤 📺 @S4C 📅 Nos Wene…
  • Beth oedd eich hoff hwiangerdd? 🙈🙈 | What was your favourite nursery rhyme? 🙈🙈 Y Salon 📺 @S4C 📅 Nos Wener | Fr…
  • Only a few tickets left to see @ShaneWilliams11 and some famous rugby faces performing Shane a’r Belen Aur @S4C…
  • Ychydig o docynnau ar ôl i weld @ShaneWilliams11 a nifer o sêr rygbi Cymru yn adrodd stori Shane a’r Belen Aur @S4C…
  • Pa mor hir ydych chi'n cymryd?😳🙈 | How long do you take?😳🙈 Y Salon bob nos Wener | Fridays 8.25 @S4C